Teva Paracetamol 50 stuks 500 mg

Teva Paracetamol 50 stuks 500 mg

€ 1,49

Op voorraad
Levertijd: 1-2 dag(en)

Beschrijving

Gebruik nooit paracetamol bij koort! Lees hier waarom.


Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking

Dit middel wordt gebruikt bij:- koorts en pijn bij griep en verkoudheid- koorts en pijn na vaccinatie- hoofdpijn- kiespijn- zenuwpijn- spit- spierpijn- menstruatiepijn

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is paracetamol. De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn povidon (E1201), voorverstijfseld zetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat type A.

Gebruik:
Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:
Volwassen en kinderen vanaf 15 jaar (>55 kg lichaamsgewicht):1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).
Kinderen van 12-15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht): 1 tablet per keer, maximaal 4 tot 6 maal per 24 uur.
Kinderen van 9-12 jaar (30-40 kg lichaamsgewicht): 1 tablet per keer, maximaal 3 tot 4 tabletten per 24 uur.
Kinderen van 6-9 jaar (22-30 kg lichaamsgewicht): ½ tablet per keer, maximaal 4 tot 6 maal per 24 uur.
De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.
Het middel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.
De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:
- volwassenen die minder dan 50 kg wegen
- milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-
hemolytische geelzucht)
- uitdroging
- chronische ondervoeding
De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem