Roxasect mottenballen

Roxasect mottenballen

€ 5,99

Op voorraad
Levertijd: 1-3 dag(en)

Beschrijving

Roxasect Mottenballen - Biocide 14420N- beschermt kleding in de kledingkast maximaal 3 maanden tegen motten en mottenlarven


Samenstelling Transfuthrin 0,05%


Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kleermotten en en kleermottenlarven in kleerkasten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Dosering/gebruik
Beschermt kleding in de kledingkast maximaal 3 maanden tegen motten en mottenlarven. De aanbevolen dosering is 6 mottenballen per 1m3. Het maximum antal mottenballen dat gelijktijdig zonder risico's voor het milieu in een huishouden kan worden gebruikt is 10.


Waarschuwing
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Voorkom lozing in het milieu. Gemorste stof opruimen.
Inhoud afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.