Idyl gebitsreinigingstabletten

Idyl gebitsreinigingstabletten

€ 0,99

Op voorraad
Levertijd: 1-2 dag(en)

Beschrijving

Idyl gebitsreinigingstabletten verwijderen op een effectieve manier tandplak en geurtjes, ook op plaatsen waar de tandenborstel niet bij kan.

Samenstelling
>30%: zuurstofbleekmiddelen.
<5%: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, d-limonene

Gebruik
Vul een glas tot de helft met handwarm water. Het gebit voorzichtig poetsen en daarna in het glas water dompelen. Zorg ervoor dat het gehele gebit ondergedompeld staat. Voeg dan 1 Idyl gebitsreinigingstablet toe. Normale vlekken verdwijnen binnen 10 minuten. Bij hardnekkige vlekken het gebit 1 nacht in de oplossing laten staan. Het gebit daarna grondig afspoelen voor het weer in de mond te plaatsen.

Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen - Geen braken opwekken. Bij contact met de de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.