Idyl Cetirizine 10 mg 30 tabletten

Idyl Cetirizine 10 mg 30 tabletten

€ 7,09

Op voorraad
Levertijd: 1-2 dag(en)

Beschrijving

IDYL Cetirizine diHCl 10 mg, filmomhulde tabletten
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is IDYL Cetirizine diHCl 10 mg bestemd voor de verlichting van:
- neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis.
- aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (chronische idiopatische urticaria).

Geneesmiddel

Samenstelling:
​Cetirizinedihydrochloride, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal watervrij silica, titaniumdioxide (E171).

Gebruik:
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
Eenmaal per dag 10 mg (1 tablet).

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Tweemaal per dag 5 mg (tweemaal per dag ½ tablet).

Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren:
Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren wordt aangeraden om eenmaal per dag 5 mg te gebruiken.

De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet gebruiken bij:
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
- Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min

Vergunninghouder
SDG Farma B.V.
Treubweg 11
1112 BA Diemen